Hamdi Ulukaya Girişimi'nde 2 çeşit program var.
Hayallerini gerçekleştirmek için sana uygun olanı seç.

01

Girişimci Destek

Girişim fikri ve şirket kurma hayali
olan gençler, Girişimci Destek Programı’na buradan başvurabilir.

02

Startup Destek

Şirket kurmuş ve dünyaya açılma
hayali olan girişimciler
, Startup Destek Programı’na buradan başvurabilir.

2017 Tüm hakları Saklıdır

Katılım Koşulları

Chobani Ventures, LLC ("Chobani") şirketinin sponsorluğunda ve New York Üniversitesi ile birlikte organize edilen Hamdi Ulukaya Girişimi – by Chobani (“Girişimcilik Programı”) yeni girişimcileri yetiştirmek ve varolan girişimcilerin kurduğu startupları dünya pazarına hazırlamak için özel olarak hazırlanmış son derece seçkin ve dünya standartlarında bir uygulamalı eğitim ve destek programıdır.

Bireysel Uygunluk

Startup Kurucuları için: Startup Destek Programı, 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kurulan bir şirkette kurucu ve/veya yönetici olarak görev yapan ve seçilmeleri durumunda bağlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından edindiği faaliyet belgesinin, vergi levhasının ve yetkililerin imza sirkülerinin kopyalarını, (hug@ulukayagirisimi.com) adresine göndermeyi kabul eden her girişimciye açıktır. Başvuru için üniversiteye kayıtlı olma, üniversite mezunu olma, veya yabancı dil bilme zorunluluğu yoktur.

Girişimciler, destek programına katılmak için yasal olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edebildiklerini yazılı olarak teyit etmelidirler.

Girişimci Adayları için: Girişimci Adayı Destek Programı, 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına açıktır. Başvuru için üniversiteye kayıtlı olma, üniversite mezunu olma, veya yabancı dil bilme zorunluluğu yoktur. Girişimci adayı olarak başvurmak için bir girişime başlanmış olması ya da bir şirket kurulmuş olması şartı da aranmamaktadır. Girişimci adayı olarak başvurmak için, adayın bir iş fikrinin olması ve nasıl başlayacağı konusunda destek arıyor olması yeterlidir. Girişimci Adayları, destek programına katılmak için yasal olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat edebildiklerini yazılı olarak teyit etmelidirler.

Başvuru Nasıl Yapılabilir?

Her iki program için https://www.ulukayagirisimi.com/ adresinde ilan edilen tarihlerde aynı adreste bulunan başvuru formunu ("Başvuru") tamamlanıp gönderilmesi gerekmektedir. Başvurularla ilgili bilgiler, Chobani tarafından gizli tutulacak ve yalnızca programa katılım için uygunluğu belirleme ve programla ilgili iletişim konusunda Chobani tarafından kullanılacaktır. Tüm başvurular Chobani gizlilik politikasına tabidir. Başvurunuzun değerlendirmeye alınmak için başvuru formunun tamamlanmış olması gerekir. Eksik, bozuk veya herhangi bir teknik, bilgisayar veya ağ arızası gibi nedenden dolayı anlaşılamayan veya geç gönderilen başvurular geçersiz sayılır. Gönderildikten sonra, başvurular iade edilmeyecektir.

Katılımcı Seçim Kriterleri

Chobani, alınan tüm başvurular arasından 12 startup kurucusu (Şirket başına temsilen en fazla 1 girişimci) dahil olmak üzere 6 girişimi ("Katılımcı Şirketler") ve 24 girişimci adayı seçecektir. (Seçilen startup kurucuları/yöneticileri ve girişimci adayları birlikte "Katılımcılar" dır). Her bir yarışma kategorisi için aynı sayıda yedek aday (6 startup ve 24 girişimci adayı) seçim sırasına göre sıralanacaktır.

Startup Destek Programı için girişimciler, aşağıdaki ölçütler temel alınarak seçilecektir:

 • Ürün ve İşin Kitlesel Çekiciliği
 • Ölçeklenebilirlik
 • Ürün veya Hizmet Kalitesi
 • Şirketin Finansal Sağlamlığı ve Büyüme Potansiyeli
 • Şirketin, Hamdi Ulukaya'nın, şirketlerin toplumsal iyiliğe hizmet edebilecek bir araç olabileceği vizyonunu paylaşması.

Girişimci Adayları Destek Programı için girişimci adaylarıaşağıdaki ölçütler temel alınarak seçilecektir:

 • Yeni Bir Girişim Vizyonu
 • Girişim Kurma Potansiyeli
 • Adayın, Hamdi Ulukaya'nın, Şirketlerin Toplumsal İyiliğe Hizmet Edebilecek Bir Araç Olabileceği Vizyonunu Paylaşması.

Chobani, kendi takdirine bağlı olarak, yeterli sayıda uygun kayıt alınmadığı taktirde daha az katılımcı seçme ya da başvuru süresini uzatma hakkını saklı tutar. Chobani, seçilenlerden herhangi birinin katılamaması durumunda girişimciler ve girişimci adaylarına alternatifler seçebilir. Chobani'nin kararları her bakımdan nihai ve bağlayıcıdır.

Hamdi Ulukaya Girişimi’nin temel etkinliklerinin Amerika Birleşik Devletleri’nde olması nedeniyle ABD vize başvurusu reddedilen adaylar otomatik olarak programa kabul edilmemiş sayılır.

Seçilen her bir katılımcı şirket için iki (2) kişiye kadar katılımcı seçilebilir. Bu katılımcılar, iş sahibi/kurucu ya da üst düzey yöneticilerden oluşmalıdır. Katılımcılar, yukarıda belirtilen uygunluk kriterlerinin tümünü karşılamalıdır.

Katılım Bildirimi

Katılımcılar, başvuru'da belirtilen şekilde e-posta veya telefon yoluyla bilgilendirilecektir. Katılımcılardan, programa katılmadan önce Uygunluk Taahhüt Belgesi ve Gizlilik Sözleşmesi imzalamaları istenir. Katılımcıya ulaşılamaz, katılımcı talep edilen sürede gerekli belgeleri iletmez veya Program Genel Şartları’nı kabul etmezse, programa katılma fırsatı kaybedilecek ve bir başka başvuru sahibi, yukarıdaki seçim kriterleri uyarınca seçilecektir.

Program Ayrıcalıkları

Hamdi Ulukaya Girişimi, Chobani kaynaklarını, baştan sona bir şirket kurma konusundaki en geniş perspektifi sağlamak amacıyla kurulmuştur. Katılımcılar aşağıda belirtilen kamp ve program aktivitelerine katılabilir durumda olmalıdır (Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat zorunludur)*:

 • 20 - 22 Nisan: İstanbul Bootcamp I (48 girişimci adayı ve 9 startup davet edilecek. Program sonunda 24 girişimci adayı ve 6 startup ABD programına katılma hakkı kazanacak)
 • 9 Haziran: İstanbul Bootcamp II (6 startup)
 • 16 Haziran: İstanbul Bootcamp II (24 girişimci adayı)
 • 11-29 Haziran: Amerika Programı (6 startup)
 • 18-29 Haziran: Amerika Programı (24 girişimci adayı)
 • 14-16 Aralık: İstanbul Bootcamp III (24 girişimci adayı ve 6 startup)
 • * Tarihler, yer ve programlama güzergahı Chobani'nin takdirine bağlı olarak değişebilir.

Program, eğitim seminerleri, profesyonel ağ oluşturma, Chobani çalışanlarına ve misafir konuşmacılara erişim, startuplar ve hızlandırıcıları yerinde ziyaret etme ve kültürel aktiviteleri içerecektir.

Her katılımcı, program süresince yemek, ulaşım ve masraflar için kullanılmak üzere günlük 50 ABD Doları tutarında harçlık alacaktır. Her katılımcının, yukarıda listelenen tüm programlara katılması beklenir. Bir katılımcı, eğitim kampı ve New York City'de bir günden fazla programa katılmazsa, günlük harcırah, ücretsiz konut, seyahat ve Program Etkinliklerine katılabilme dahil, programın ayrıcalıklarından vazgeçmiş sayılabilecektir.

Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat Chobani tarafından sağlanacaktır.

Bir katılımcı şirket veya herhangi bir katılımcı, bu Programın Genel Şartları da dahil olmak üzere Chobani ile yapılan herhangi bir sözleşmeyi ihlal ederse, program ayrıcalıkları Chobani tarafından geri talep edilebilecektir.

İbra

Katılımcılar, Chobani ve NYU'nun bu programa ve tüm program etkinliklerine katılmaktan doğan herhangi bir yaralanma, kayıp veya zararlardan sorumlu olmadığını kabul ederler. Katılımcı, programa katılarak, Chobani, NYU, ilgili ana şirketleri, bağlı kuruluşları, yan kuruluşları ve temsilciliklerini ve onların ilgili direktörlerini, memurlarını, çalışanları ve acentelerini Programa Katılma ile ilgili her türlü sorumluluktan ve yükümlülükten ibra eder.

Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıklar

Bu Program, uygulanabilir tüm Amerika Birleşik Devletleri federal, eyalet ve yerel yasalarına ve düzenlemelerine tabidir. Bu Program Genel Şartlarının yapımı, geçerliliği, yorumlanması ve icrası ile ilgili konular, kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, New York Eyaleti yasalarına tabidir. İhtilaf ya da talep, doğrudan görüşmeler ya da arabuluculuk yoluyla başka şekilde çözülmediyse, Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. tarafından Gelişmiş Tahkim Kuralları ve Usulleri ya da sonraki sürümleri ("JAMS Kuralları") uyarınca uygulanan kesin ve bağlayıcı tahkim yargılaması ile çözülür. Bu programdan doğan veya bu programla bağlantılı olan tüm uyuşmazlıklar ayrı ayrı çözülür. Chobani, sonuca bağlı, dolaylı, emsal niteliğinde veya cezai tazminatlardan veya avukatlık ücretlerinden sorumlu değildir.

Genel Hükümler

İşbu Program, Program Genel Şartları’na tabidir. Chobani kendi takdirinde olmak üzere; (i) Program'ın veya Web Sitesi'nin herhangi bir şekilde işlemesi veya başvuru sürecine müdahale edilmesi; (ii) bu Genel Şartların ihlal edilmesi; (iii) katılımcının Program’a uyumlu davranmaması, Program’a zarar verici şekilde hareket etmesi, veya başka herhangi bir şahsı veya tüzel kişiliği rahatsız etme, istismar etme, tehdit etme, taciz etme, zarar verme, yanıltma veya aldatma amacıyla hareket edilmesi; (iv) başvuruda dürüst olmayan veya hileli bilgi sağlanması veya bilgi saklanması; veya (v) yapılan eylemin kanuna aykırı olduğu tespit edilmesi durumlarında bu fiilleri gerçekleştiren şahsı diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

Başvurularda herhangi bir hileye başvuran, program veya web sitesinde herhangi bir değişiklik yapmaya çalışan herhangi bir kişi programa katılmak için uygunsuz kabul edilecektir ve Chobani, uygun olduğu takdirde, yasal mercilere uygun şikayetler de dahil olmak üzere, mevcut tüm yasal yollara başvuracaktır. Herhangi bir nedenle, program veya web sitesi'nin (Veya herhangi bir bölümünün) bozulması veya başlangıçta planlandığı gibi çalışmaması veya başvuruların İşbu Genel Şartlara uygun olarak düzgün bir şekilde teslim edilmesine ve işlenmesine izin vermemesi veya bilgisayar virüsü, böcek, kurcalama, yetkisiz müdahale, dolandırıcılık, teknik arıza veya başka herhangi bir nedenle Chobani'nin görüşüne göre Programın yönetimini, güvenliğini, adaletini, bütünlüğünü veya uygun davranışını bozar veya etkilerse, Chobani, kendi takdirinde olmak üzere, bu tür bir işlemde yer alan herhangi bir kişiyi diskalifiye etme ve/veya Programı veya herhangi bir bölümünü iptal etme, sona erdirme, değiştirme veya askıya alma ve Programı yürütme ve Chobani tarafından alınan önlemlerden önce ve/veya sonra (uygun şekilde) tüm uygun, kurtarılabilir Başvurulardan (varsa) Bireysel Katılımcıları seçme, Chobani tarafından belirlenen adil ve hakkaniyetli başkaca bir şekilde hareket etme hakkına sahiptir.

Gizlilik Sözleşmesi

Chobani Ventures, LLC ("Chobani") şirketinin sponsorluğunda ve New York Üniversitesi ile birlikte organize edilen Hamdi Ulukaya Girişimi – by Chobani (“Girişimcilik Programı”) yeni girişimcileri yetiştirmek ve varolan girişimcilerin kurduğu startupları dünya pazarına hazırlamak için özel olarak hazırlanmış son derece seçkin ve dünya standartlarında bir uygulamalı eğitim ve destek programıdır.

Bireysel Uygunluk

Girişimciler için: Startup Destek Programı, 1 Haziran 2017 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından kurulan bir girişimde kurucu ve/veya yönetici olarak görev yapan ve ilk tur başvuruların tamamlanmasının ardından, ticaret odasından edindiği faaliyet belgesinin, vergi levhasının ve yetkililerin imza sirkülerinin kopyalarını, turkey@chobanifoodincubator.com adresine göndermeyi kabul eden her girişimciye açıktır.

Chobani, Startup Destek Programı için girişimcileri aşağıdaki ölçütleri temel alarak seçecektir:

 • Ürün ve İşin Kitlesel Çekiciliği
 • Ölçeklenebilirlik
 • Ürün veya Hizmet Kalitesi
 • Şirketin Finansal Sağlamlığı ve Büyüme Potansiyeli
 • Şirketin, Hamdi Ulukaya'nın, şirketlerin toplumsal iyiliğe hizmet edebilecek bir araç olabileceği vizyonunu paylaşması.